Sofie

Hlavní a samozřejmě i zdaleka největší město Bulharska. Sofie asi nebude hlavním cílem vaší dovolené, protože Bulharsko stále vnímáme jako destinaci vhodnou hlavně k opalování a užívání si moře, ale jde o natolik významné město, že ho nemůžeme nezmínit.

Jde o centrum kultury (mnoho hlavně církevních staveb a památek, včetně kostelu svaté Sofie, podle kterého dostalo město své jméno), vzdělání (sídlí zde devět univerzit!) i průmyslu. Mezi nejvýznamnějšími památkami můžeme jmenovat právě prastarý kostel svaté Sofie, mešitu Banja Baši, katedrálu svatého Alexandra Něvského z přelomu devatenáctého a dvacátého století, či kostel Nikolaje Divotvorce.

Pohyb po městě je pohodlný díky levným taxíkům, tramvajím i metru z devadesátých let minulého století. Jako v každé velké metropoli si i zde dávejte pozor na své cennosti, případně si jako doplněk pro cestovní pojištění sjednejte i pojištění zavazadel.

Posted in Bulharská historie by admin at Duben 1st, 2011.

Comments are closed.